Matematiğin Temeli: Asal Sayılar - SosyalList | Sosyal İçerik ve Liste Platformu 
Matematiğin Temeli: Asal Sayılar

Matematik pek çok öğrenci için sıkıcı bir ders veya sınavlar için bir zorunluluk olarak görülmektedir. Öğrenciler genel olarak matematikte öğrendiklerini gerçek hayatta kullanamayacaklarını düşünürler. Oysa ki matematik hayatın kendisi, gerçeğin aynadaki yansımasıdır. Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematik aynı zamanda bütün bilimlerin de temelini oluşturmaktadır. Hayatın temeli matematik, matematiğin temeli asal sayılardır. Matematiğin önemini kavramak için öncelikle asal sayıları anlamalıyız. 

Tanım olarak asal sayılar: Kendisinden ve 1'den başka hiçbir sayıya tam bölünmeyen sayılardır. Ancak bu tanım asal sayıların işlevini tam olarak açıklamakta yetersiz kalır. Bir ev için tuğla neyse, matematik için de asal sayılar tam olarak budur. Matematikteki tüm sayılar, asal sayılardan temel alır. 

Asal sayılar 2,3,5,7,11,13....... ile başlar ve sonsuza kadar gider. Asal sayıların sonsuz olduğu kanıtlanmıştır. Asal sayılar konusunda her ne kadar sonsuz tane olduğu kanıtlansa da henüz kanıtlanamayan pek çok gizemli nokta vardır. Örneğin ikiz asallar teoremi. İkiz asallar, aralarında iki fark bulunan 3 ile 5, 11 ile 13 gibi asallardır. Asal sayılar teoremi ise bu ikiz asalların sonsuz adet olduğunu iddia eder. Yapılan çalışmalar her ne kadar bu teoremi desteklese de henüz ikiz asalların sonsuzluğu veya sonluluğu kanıtlanamamıştır.


"Kırmızımurekkep" Paylaştı.


Üye resmi

Giriş ve Kayıt Yap

Yorumlar

İçeriğe ait hiç yorum bulunamadı.